Fiske historier

Hilsen fra en sandart
Af Poul Høgh

Hej allesammen, jeg hedder Sandart og levede i Julsø indtil søndag d. 11-6-06. Jeg svømmede rundt på 12 meter vanddybde, da en lystfisker smed en underlig lille syg fisk i vandet.

Den kom flere gange vimsende forbi mig, og da den på et tidspunkt var meget tæt på mig blev jeg irriteret eller sulten, ihvertfald satte jeg efter den og slog flere gange til den med halen, men det skulle jeg aldrig have gjort, for pludselig satte den lille fisk sig fast lige midt på min venstre side og begyndte at trække i mig.

Jeg strittede imod alt hvad jeg kunne, jeg kunne høre vinden synge i en tynd snor som var bundet fast til den lille fisk.Ham i den anden ende måtte finde sig i at jeg trak en masse snor af hans fiskehjul, ligesom jeg selv bestemte hvilken retning jeg svømmede.

Flere gange gentog dette sig, men efterhånden begyndte jeg at syre til i alle muskler, langsont blev jeg trukket op over en skrænt hen imod en båd hvorfra der blev sænket et net ned i vandet.


Jeg besluttede at spille død, men lige da nettet prøvede at komme listende ind under mig fik jeg nye kræfter og svømmede nedad og væk fra båden, ( hvis lyst fiskeren havde glemt at løsne bremsen på sit fiskehjul havde jeg sikkert svømmet rundt i de frie vandmasser på jagt efter nye eventyr), men snart måtte jeg igen følge med op, denne gang blev jeg fanget af nettet og løftet op i båden.

Senere kom jeg med hjem til lystfiskerens bopæl, her blev jeg målt til at være 82 cm høj og vejet på en vægt , denne viste 5,2 kg. Ak ja, havde jeg dog bare svømmet ind i ankertovet, så måske jeg var sluppet fri, det har flere andre store sandarter gjort før mig, men så var der sikkert bare kommet en anden lille syg fisk vimsende forbi for at friste mig til noget dumt.

Hvis nogle af i andre levende sandarter læser dette , tag jer i agt, spis kun sunde og meget hurtige fisk, også hvis det betyder i må gå sultne i seng en gang imellem.


Venlig hilsen
Sandart

PS. Jeg var en female.


Sø ørred fiskeri i Silkeborgsøerne
Jeg har siden jeg kunne holde på
en fiskestang for første gang fisket meget efter sø ørreder i forskellige jyske, svenske og norske søer.

Jeg havde den lykke at vokse op
på en gård ned til Hald Sø.

Åge Ebbesen

Fra sidst i maj og hen til midt i juni dannes springlaget i mange af søerne, typisk i 6-8 m dybde.

I denne periode kan belastede woblere eller levende agn være effektivt.

Det er et udpræget aften/natfiskeri der absolut bør ske over banker, langs stejle skrænter og udfor markante odder.

Det er ofte nogle meget afgrænsede områder hvor man gang på gang kan
få ørreder. I denne periode kan man også opleve at sø ørrederne kortvarigt jager skaller og hundestejler på ganske lavt vand tidlig morgen/sen aften. Resten af sommeren kan sø ørrederne findes omkring springlaget der kommer længere og længere ned.

Det vil stort set kun være muligt med dybde-trollingsgrej og er normalt ikke særligt effektivt, da det er vanskeligt at finde den helt rigtige dybde og sted. Bideperioden falder ofte midt på dagen- der er jo mørkt nede på 6-14 meter vand.

I længere perioder med meget varmt vejr ser man ofte at mange sø ørreder trækker op i vandløbene, hvor temperaturen er relativ lav og iltindholdet højt. I bl.a. Funder å og Gravbækken ses hver å blanke sø ørreder.

Af Åge Ebbesen

Silkeborg fiskeriforening sætter en del ørreder ud i Silkeborgsøerne. I mange af tilløbene til søerne f.eks. Kærsmøllebæk, Rødebæk, Sugebæk, Hulbæk, Gravbæk, Funder å, Sandemandsbækken, Langsøhus bæk, Nebel bæk, Resenbro bæk, Linå m.fl. kan man hver vinter se en del sø ørreder på leg. Hver vinter ses sø ørreder på op til 80-90 cm på leg.

De ørreder der bliver store nok til at gyde, har overlevet opholdet ude i søerne sammen med sandart, gedde og større aborre. Disse rovfisk ved man tager en væsentlig del af de mindre ørreder. Der vil derfor aldrig komme en meget stor bestand af sø ørreder i Silkeborgsøerne, da hovedparten af smolten ædes når de trækker ud i søerne.. Om de ørreder der trækker op i vandløbene er naturlige bestande eller om de stammer fra udsætningerne er usikkert, men de har vist at de har evner til at overleve og har dermed gode gener.

Jeg har ofte hørt at der ikke rigtigt bliver fanget ørreder i Silkeborgsøerne. At dømme efter opgangen af ørreder kan det undre - for fiskene findes. Jeg tror at det skyldes at de fleste der fisker i Silkeborgsøerne primært gør det fra større både i sommerhalvåret. Jeg bestemte derfor at jeg ville testfiske og prøvede derfor for første gang i foråret 2004 et målrettet fiskeri efter sø ørreder i Silkeborgsøerne.Det gode sø ørred fiskeri falder primært om foråret og om efteråret.

I begyndelsen af april går smelten på leg i vandløb og på bestemte steder i søerne. I denne periode går sø ørrederne højt i vandet ofte meget tæt på land. Man skal derfor søge fiskene med især små smeltlignede woblere meget tæt på land eller i de områder i søen hvor smelten gyder. De kan fanges hele dagen. Der er dog desværre overvejende tale om brune nedfaldsfisk.

På Hald Sø er der indført en fredningstid fra 1. november til 31 marts det burde man måske også overveje i Silkeborgsøerne ? I sidste halvdel af april og i begyndelsen maj er vandtemperaturen forsat relativ lav, sø ørrederne søger morgen og aften føde på eller nær ved overfladen. De kan i denne periode fanges på flue eller små spinnere/blink. Det kan være en stor fordel at ”spotte” fiskene og dermed kaste til aktivt fødesøgende ørreder eller af fiske lavvandet områder med hård bund. Det er her en fordel med en lille båd hvor man hurtigt kan følge fiskene i sensommeren.

Først hen i oktober måned kommer der igen en god men kort periode. Mindre blanke sø ørreder går i denne periode ofte i kanten af smeltstimmerne. Smelten står på denne årstid ofte ude i de fri vandmasser og ret højt i vandet. Tæt under land, i snævringerne og i Remstrup å kan der lokalt samles ret store stimmer af mindre blanke sø ørreder der æder af skallestimmerne. Fiskeri med smelt eller skallelignende woblere i ca. 1 m dybde er ofte effektivt og kan foregå med held i dagtimerne.

Hvordan gik testfiskeriet så ?

2004:
Jeg var af sted 6 gange i perioden april-juni og oktober i Borresø og Ørnsø med kajak og robåd. Jeg fangede i alt 13 sø ørreder. 4 under mindstemålet på 40 cm og 9 over.

2005:
Tre ture på Borre Sø og Juulsø. Fangede 4 sø ørreder. 2 under målet og 2 over.

Fra sidst i oktober og hen til begyndelsen af april bør sø ørrederne have fred, da der stort set kun er farvede opgangsfisk eller nedfaldsfisk.

God tur !

 På fotoet ses søørred fanget i Borresø, på en lille smeltlignende wobler